Pravidla ochrany osobních údajů

1.      Totožnost správce osobních údajů

1.1:      Poskytovatel webového prostředí

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek, tj.:

Název/obchodní firma:

savana.cz s.r.o.

Sídlo:

Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI - Letná

Kontaktní údaj:

info@savana.cz

1.2:      Uživatel webového prostředí

Webové stránky, které jste právě navštívili, slouží k prezentaci činnosti společnosti:

Obchodní firma:

PROTECHNIKU s.r.o.

Sídlo:

Tlumačov 12, PSČ: 344 01

IČ:

09641106

zápis v obchodním rejstříku

Krajský soud v Plzni, C. 39911

Kontaktní údaj:

info@protechniku.cz

dále též „Společnost PROTECHNIKU“.

2.      Kategorie osobních údajů

2.1:      osobní údaje, které sami aktivně zadáte v prostředí našich webových stránek do kontaktních formulářů; správcem těchto osobních údajů je uživatel webového prostředí – viz bod 1.2 výše.

2.2:      osobní údaje shromažďované poskytovatelem webového prostředí v zájmu zajištění síťové bezpečnosti, popř. pro technické či statistické účely (informace o internetovém prohlížeči, informace o operačním systému, informace o čase zobrazení stránky, cookies, IP adresa); správcem těchto osobních údajů je poskytovatel webového prostředí – viz bod 1.1 výše.

3.      Účely zpracování osobních údajů

Jestliže aktivně zadáte své osobní údaje do kontaktních formulářů (viz bod 2.1 výše), takto zadané osobní údaje přijmeme a nadále je zpracováváme výlučně k následujícím účelům:

-          vyřízení Vaší žádosti

-          zodpovězení Vašeho dotazu

-          splnění Vaší objednávky

-          zasílání obchodních sdělení v souladu s platnou právní úpravou.

Ostatní osobní údaje (viz bod 2.2 výše) jsou shromažďovány automaticky při Vaší návštěvě webové stránky prostřednictvím informačních systémů poskytovatele webového prostředí k následujícím účelům:

-          zajištění síťové bezpečnosti

-          technické účely

-          statistické účely

-          zajištění bezchybného provozu webových stránek.

Detailní informace o účelech zpracování osobních údajů podle bodu 2.2 lze získat u poskytovatele webového prostředí.

4.      Právní tituly ke zpracování osobních údajů

Osobní údaje podle bodu 2.1 zpracováváme na základě následujících právních titulů:

-          Váš souhlas: vyjádřen svobodně a jednoznačně aktivním vyplněním osobních údajů prostřednictvím kontaktních formulářů

-          plnění smlouvy: pokud se jedná o smlouvu mezi Společností PROTECHNIKU a přímo Vámi

-          oprávněný zájem správce OÚ

-          oprávněný zájem jiné osoby, za kterou při pohybu na těchto webových stránkách vystupujete.


 

 

4.1:      Oprávněný zájem správce OÚ:

-          zájem na zajištění kvalitní informovanosti osob, které návštěvou webových stránek projevily zájem o činnost Společnosti PROTECHNIKU (o výrobky z jejího nabídkového sortimentu a její služby)

-          zájem na zajištění kvalitní komunikace mezi Společností PROTECHNIKU a návštěvníky jejích webových stránek

-          zájem na zajištění kvalitního obchodního styku se smluvními partnery Společnosti PROTECHNIKU.

4.2:      Oprávněný zájem jiné osoby:

-          pokud při návštěvě těchto webových stránek vystupujete za jinou osobu, má tato osoba oprávněný zájem na zajištění kvalitní informovanosti o nabídkovém sortimentu Společnosti PROTECHNIKU

-          zájem na zajištění kvalitní komunikace se Společností PROTECHNIKU

-          zájem na zajištění kvalitního obchodního styku se Společností PROTECHNIKU.

5.      Práva subjektů osobních údajů:

-          právo na přístup k OÚ

-          právo na opravu OÚ

-          právo na výmaz OÚ za podmínek podle článku 17 nařízení GDPR

-          právo na omezení zpracování OÚ

-          právo vznést námitku proti zpracování OÚ

-          právo podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu OÚ

6.      Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje shromážděné podle bodu 2.1 slouží výlučně pro interní potřebu Společnosti PROTECHNIKU, nejsou nikam dále předávány.

Informace o předávání osobních údajů shromážděných podle bodu 2.2 získáte u poskytovatele webového prostředí (viz bodu 1.1 výše).

7.      Režim obchodních sdělení

Při zasílání obchodních sdělení postupuje společnost PROTECHNIKU v plném souladu s platnou právní úpravou. Budete-li mít zájem vyjádřit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, využijte k tomu kontaktní adresu uvedenou pod bodem 1.2 výše.

8.      Soulad zpracování osobních údajů s platnou právní úpravou

Společnost PROTECHNIKU zpracovává osobní údaje v plném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2017/679 (nařízení GDPR) a souvisejícími právními předpisy.

Nasledujte nás na Facebooku